serveis intersectorials

manteniment maquinaria industrial

 

 

 

POLITICA DE QUALITAT

DATA: 19/06/2018

1ª Edició

 

L’activitat que MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG,SL considera conforme a la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2015 és:

 

Mecanització de peces.

Muntatge, trasllat, manteniment i  reparació de tot tipus de maquinaria.

 

 

A MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG,SL amb els anys hem assolit un nivell d’experiència, exigència i qualitat de primer ordre en el sector industrial. Brindem i mantenim la més alta qualitat dels nostres serveis i productes, així com la confidencialitat dels mateixos, a fi de satisfer les necessitats dels nostres clients.

L’Equip directiu defineix aquesta Política de Qualitat i assumeix el compromís d’assignar els recursos necessaris, conforme al pressupost establert, d’acord als requisits del Sistema de Gestió de Qualitat per tal d’assolir els objectius definits i planificats.

La nostra política recull les següents línies mestres:

• Les relacions amb els nostres clients i proveïdors es caracteritzen per la cooperació i comunicació oberta, estem compromesos a respondre de manera entusiasta i professional a qualsevol necessitat expressada per ells.

• El client és el que defineix els requeriments de qualitat i conjuntament acordem les especificacions perquè els nostres productes i/o serveis satisfacin al 100% les seves expectatives i necessitats.

• Complir amb la legislació i normativa aplicables.

• Mantenir sempre el compromís amb la millora contínua.

• Consolidar l’empresa i els seus llocs de treball.

• Disposar de mitjans humans i materials, econòmics, assegurances adequades al servei

• Vetllar per tal que els equips i instal·lacions garanteixin la seguretat del nostre personal, així com el respecte al medi ambient.

• Identificar i eliminar fonts d’error.

• Mantenir i ampliar la formació de tot el nostre personal.

 

L’equip Directiu fa accessible aquesta política i la posa a disposició de les parts interessades. Es manté al dia mitjançant revisions periòdiques en el marc de la revisió per la Direcció, amb la finalitat que es tinguin en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda.

 

 

La Direcció

 

 

 

AVÍS LEGAL/PRIVACITAT

POLITICA DE QUALITAT