L' EMPRESA

MAQUINARIA

ALIMENTACIÓ

manteniment maquinaria industrial

 TALLER

 FABRICACIÓ

MAQUINARIA

AUTOMOCIÓ

serveis intersectorials

Apliquem solucions efectives a totes les necessitats del procés productiu i davant la necessitat d’augmentar la productivitat o la funcionalitat d’una màquina per adaptar-la a una nova línea de producció, o bé per eradicar avaries reiterades, projectem adaptacions, millores i modernitzacions de parts o la totalitat de maquinària existent de la concepció, mecanització i muntatge de nous components.

 

Dissenyem i dirigim l’execució de projectes relacionats amb el sector alimentari.

CONTACTAR

INICI

INICI

CONTACTAR

AVIÍS LEGAL/PRIVACITAT